http://planifikimi.gov.al/?q=sq/content/thirrje-p%C3%ABr-aplikim-aasa-17
http://planifikimi.gov.al/?q=sq/content/thirrje-p%C3%ABr-aplikim-aasa-17
http://planifikimi.gov.al/?q=sq/content/mir%C3%ABm%C3%ABngjes-tirana
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
http://planifikimi.gov.al/?q=sq/content/10-konkurse-p%C3%ABr-shqip%C3%ABrin%C3%AB-e-territorit-t%C3%AB-planifikuar
http://planifikimi.gov.al/?q=sq/content/atelier-albania-3-vjet-n%C3%AB-aksion
http://planifikimi.gov.al/?q=sq/content/k%C3%ABshilli-i-ministrave-miraton-planin-e-p%C3%ABrgjithsh%C3%ABm-komb%C3%ABtar-shqip%C3%ABria-2030
https://habitat3.org/the-new-urban-agenda
http://planifikimi.gov.al/?q=content/ditar-i-nj%C3%AB-hap%C3%ABsire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ATELIER ALBANIA

20.02.2014 Lancohet ATELIER ALBANIA, një platformë koordinuese e projekteve të transformimit urban dhe territorial, e bazuar në metodën e projektimit për të nxitur zhvillimin urban si një inkubator për zhvillimin kombëtar.

KONKURSE

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, nëpërmjet Programit ATELIER ALBANIA shpall  
Më Shumë>>
National Territorial Planning Agency, through ATELIER ALBANIA Program, is launching More>>

KONSULTIME PUBLIKE

Në zbatim të përcaktimeve ligjore në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit është autoriteti përgjegjës për të propozuar në Këshillin e Ministrave, nëpërmjet ministrit përgjegjës për çështjet e planifikimit të territorit, Më shumë>>

 

LAJME & NJOFTIME

 • 2017-12-07
  Për miratimin e VKM Nr. 686 datë 22.11.2017 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”
 • 2017-11-15
  Takimi i FBPV-së për hartimin e PPV-ve për Bashkitë Vau Dejës, Klos, Pukë, Mirditë, Gramsh, Belsh, Dropull
 • 2017-11-13
  Dëgjesë Publike mbi Strategjinë Territoriale të PPV-së, Bashkia Dropull
 • 2017-11-09
  BRIGAID [HORIZON2020]- AKPT merr pjesë në Konferencën e Parë të projektit BRIGAID në Venecia, organizuar nga lideri i projektit Universiteti “TuDelft”
 • 2017-11-09
  Dëgjesë Publike mbi Analizën Territoriale të PPV-së, Bashkia Kolonjë
 • 2017-11-08
  Njoftim për organizimin e Forumit të Bashkërendimit të Planifikimit në nivel Vendor për 7 bashki
 • 2017-11-08
  Dëgjesë Publike mbi Analizën Territoriale të PPV-së, Bashkia Përmet

No front page content has been created yet.

 

 

Hartoteka

Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kukës
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Cërrik
Share