Lajme: Përmbledhje

2017-10-18
DLDP Albania, në mbështetje të programit “Për zhvillim lokal dhe decentralizim”, zhvilloi në datën 18 Tetor 2017 workshopin me temën “Lidhja e Planit të Përgjithshëm Vendor me Projekt Buxhetin Afatmesëm”. Pjesëmarrës në trajnim ishin përfaqësues të programit të DLDP-së dhe përfaqësues të AKPT- ... Më shumë>>
2017-10-16
Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi sot 7 Planet e Përgjithshme Vendore të mbështetura financiarisht nga qeveria shqiptare, për bashkitë Shkodër, Lezhë, Rrogozhinë, Vlorë, Himarë, Sarandë dhe Konispol. Nga 44 bashki të cilat kanë filluar procesin e hartimit të PPV-ve, 26 prej tyre i kanë ... Më shumë>>
2017-10-15
Më datë 11-14 Qershor 2017 është organizuar Konferenca e përvitshme e 30-të nga Shoqata e Shkollave Europiane të Planififikimit (AESOP). Këtë vit konferenca u organizua në Lizbonë, Portugali me temë “Hapësirat e dialogut për vende me dinjitet: Edukimi i dimensionit europian të planifikimit”. ... Më shumë>>
2017-10-14
Projekti BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience”, i evidentuar si projekti i novacionit u prezantua në Konferencën Ndërkombëtare të Inxhinierisë së Ndërtimit, organizuar nga Universiteti Politeknik i Tiranës dhe Universiteti Politeknik i Prishtinës ... Më shumë>>
2017-10-13
Më datë 13 Tetor 2017, në qytetin e Përmetit u mblodh për herë të parë Forumi i parë mbi “Zhvillimin e qëndrueshëm të Rajonit të lumit Vjosë”, organizuar nga AlbKonfindustria në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit.Qëllimi i ... Më shumë>>
2017-10-12
Projekti BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience” pjesë e programit ‘Horizon2020’ të Komisionit Europian, u prezantua me datë 12.10.2017 në seminarin e zhvilluar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) me ... Më shumë>>
2017-09-22
Bashkia Gramsh, më datë 22.09.2017, ora 11:00, organizoi dëgjesën e dytë publike, mbi Analizën Territoriale të bashkisë.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Gramsh, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë dhe intelektualë të ... Më shumë>>
2017-09-21
Bashkia Përmet, më datë 21.09.2017, ora 10:00, organizoi dëgjesën e parë publike, për njoftimin e fillimit të procesit të hartimi të PPV-së.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Përmet, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë dhe ... Më shumë>>
2017-09-21
Bashkia Këlcyrë, më datë 21.09.2017, ora 12:00, organizoi dëgjesën e parë publike, për njoftimin e fillimit të procesit të hartimi të PPV-së.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Këlcyrë, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë ... Më shumë>>
2017-09-20
Bashkia Kolonjë, më datë 20.09.2017, ora 12:00, organizoi dëgjesën e parë publike, për njoftimin e fillimit të procesit të hartimi të PPV-së.Pjesëmarrës në dëgjesë ishin përfaqësues të studiove konsulente për hartimin e PPV-së për bashkinë Kolonjë, përfaqësues të AKPT-së, përfaqësues të bashkisë ... Më shumë>>

Faqet