Lajme: Përmbledhje

Dëgjesë Publike mbi hartimin e raportit të VSM-së, Bashkia Vorë

13/06/2017

Më datë 13.06.2017, në orën 10:00, pranë Bashkisë Vorë u zhvillua dëgjesa publike për prezantimin e raportit paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor në kuadër të Hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor.

Dëgjesë Publike mbi hartimin e raportit të VSM-së, Bashkia Shijak

13/06/2017

Më datë 13.06.2017, në orën 13:00, në ambientet e Njësisë Administrative Xhafzotaj u zhvillua dëgjesa publike për prezantimin e raportit paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor në kuadër të Hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor.

Dëgjesë Publike mbi hartimin e raportit të VSM-së, Bashkia Durrës

12/06/2017

Më datë 12.06.2017, në orën 12:00, pranë Bashkisë Durrës u zhvillua dëgjesa publike për prezantimin e raportit paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor në kuadër të Hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor.

Dëgjesë Publike mbi hartimin e Planit të Zhvillimit dhe Rregullores për PPV-në, Bashkia Malësi e Madhe

09/06/2017

Më datë 09.06.2017, në orën 10:00, pranë zonës Gruemirë u zhvillua takimi mbi Planin e Zhvillimit në kuadër të hartimit të PPV-së për territorin e bashkisë Malësi e Madhe.

Dëgjesë Publike mbi hartimin e Planit të Zhvillimit dhe Rregullores për PPV-në, Bashkia Mat

09/06/2017

Më datë 09.06.2017, në orën 11:00, pranë Bashkisë Mat u zhvillua takimi mbi Planin e Zhvillimit në kuadër të hartimit të PPV-së.

 

Workshop në kuadër të bashkërendimit të Planeve Vendore dhe Planit Kombëtar Sektorial për sektorin e turizmit në rajonin e Apleve

08/06/2017

Në vijim të Forum të Bashkërendimit të Planifikimit në Nivel Qëndror, më datë 08.06.2017, në orën 13:30 pranë Hotel Tirana u zhvillua workshopi me fokus specifik bashkërendimin të Planeve Vendore dhe Planit Kombëtar Sektorial Turistik për Alpet.

Shkëmbim experience me planifikues Armenë

07/06/2017

Më datë 7 Qershor 2017, në mjediset e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, u organizua një takim me një delegacion planifikuesish nga Armenia. Në takim ishin pjesëmarrës përfaqësues të AKPT-së dhe 25 planifikues Armenë, përfaqësues të institucioneve të niveleve të ndryshme të planifikimit, qendror, rajonal e vendor.

Aktivitet për Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve

01/06/2017

Më datë 1 Qershor 2017, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, organizoi një aktivitet dedikuar planifikimit të territorit dhe fëmijëve.

Takimi i Parë i FBPQ-së për hartimin e Planit Kombëtar Sektorial të Turizmit për rajonin e Alpeve

10/05/2017

Referuar VKM-së Nr. 671 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Neni 2 përcakton se:

Njoftim për takimin e Parë të FBPQ-së për hartimin e Planit Kombëtar Sektorial të Alpeve.

08/05/2017

Me datë 10 Maj 2017, do të zhvillohet takimi i Parë i Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit në nivel Qendror (FBPQ)  për Planin Kombëtar Sektorial (PKS) në fushën e turizmit për Rajonin e Alpeve shqiptare. Plani i Alpeve është plan rajonal i organizuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ku Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit luan rol kordinues dhe monitorues.

Faqet