Instrumente te Pergjitheshme Vendore te miratuara ne Keshillin Kombetar te Territorit (KKT): 2012-2014

 1. Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Himarë
 2. Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Lushnjë
 3. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Synej, Kalaja e Turrës
 4. Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Berat
 5. Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Kamëz
 6. Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Tiranë
 7. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Bërxull, Qarku Tiranë
 8. Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Fier dhe Komuna Qendër, Qarku Fier
 9. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Kashar, Qarku Tiranë
 10. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Farkë, Qarku Tiranë
 11. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Petrelë,Qarku Tiranë
 12. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Golem, Qarku Durrës
 13. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Bërzhitë, Qarku Tiranë
 14. Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Vorë, Qarku Tiranë
 15. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Paskuqan, Qarku Tiranë
 16. Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Mamurras, Qarku Lezhë
 17. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Shëngjergj, Qarku Tiranë
 18. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Vaqarr, Qarku Tiranë
 19. Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Durrës
 20. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Zagorie, Qarku Gjirokastër
 21. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Shëngjin, Qarku Lezhë
 22. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Ishëm, Qarku Durrës
 23. Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Shkodër
 24. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Synej, Qarku Tiranë
 25. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Pezë, Qarku Tiranë
 26. Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Dajt, Qarku Tiranë
 27. Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Rrogozhinë
 28. Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Fushë-Krujë 
 29. Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Bulqizë
 30. Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Korçë