Vendim nr.1

Date: 
01/06/2012
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Himarë

Numri:

Nr. 1

Data:

01-06-2012

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

 

Bashkengjitje:

Vendim nr 2 KKT dt 30.12.2015

Harta Z.1 Q.Berat