http://planifikimi.gov.al/?q=sq/content/mir%C3%ABm%C3%ABngjes-tirana
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
http://planifikimi.gov.al/?q=sq/content/atelier-albania-3-vjet-n%C3%AB-aksion
http://planifikimi.gov.al/?q=sq/content/k%C3%ABshilli-i-ministrave-miraton-planin-e-p%C3%ABrgjithsh%C3%ABm-komb%C3%ABtar-shqip%C3%ABria-2030
https://habitat3.org/the-new-urban-agenda
http://planifikimi.gov.al/?q=content/ditar-i-nj%C3%AB-hap%C3%ABsire
http://planifikimi.gov.al/?q=content/konsultimi-i-strategjis%C3%AB-komb%C3%ABtare-p%C3%ABr-zhvillim-dhe-integrim-2015-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ATELIER ALBANIA

20.02.2014 Lancohet ATELIER ALBANIA, një platformë koordinuese e projekteve të transformimit urban dhe territorial, e bazuar në metodën e projektimit për të nxitur zhvillimin urban si një inkubator për zhvillimin kombëtar.

KONKURSE

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, nëpërmjet Programit ATELIER ALBANIA shpall  
Më Shumë>>
National Territorial Planning Agency, through ATELIER ALBANIA Program, is launching More>>

KONSULTIME PUBLIKE

Ministria e Zhvillimit Urban ngriti, me urdhёr nr. 8, datё 31.10.2013, një grup tё posaçёm pune për rishikimin e ligjit nr.10119, datë 23.04.2009 “Për planifikimin e Territorit”. Me datë 07.02.2014, u publikua drafti i ligjit të rishikuar “Për planifikimin e Territorit”. Më shumë>>

No front page content has been created yet.

 

 

Hartoteka

Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Himarë
Vendim Nr. 01, datë 25.04.2016, Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rishikimi i projektit të zbatimit të fazës së parë të vijës bregdetare të qytetit të Vlorës
Share